KARTA UCZESTNIKA - KLUB WITEŹ

WITEŹ
Przejdź do treści

Menu główne:

KARTA UCZESTNIKA

PÓŁKOLONIE


KARTA UCZESTNIKA NAL/NAZImię i nazwisko dziecka        .....................................................................................
Adres zamieszkania               .....................................................................................
Data urodzenia / PESEL        .....................................................................................
Opiekun                                   .....................................................................................

   Stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zajęciach zaplanowanych w turnusie                                                           TAK / NIE (#)
                                                                                                      
   Dziecko po zajęciach w klubie (po godz. 15.00) wraca do domu:                                                               Z OPIEKUNEM / SAMODZIELNIE(#) 

(#) - Niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka związanych z udziałem w NAL/NAZ  (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997r.; tekst jednolity:   Dz.U. z 2002 r. nr 101,  poz. 926 ze zmianami )                                                                                                             Podpis Opiekuna

 

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego