HISTORIA - KLUB WITEŹ

WITEŹ
Przejdź do treści

Menu główne:

HISTORIA

Takie były początki
W 1977 roku RSM "Armatury" wykupiło w osiedlu "Jagiellońskim" prywatny budynek wolnostojący znajdujący się przy ul. Urzędniczej, planując jego wyburzenie w celu uporządkowania osiedla. Brakowło jednak w tym osiedlu większej placówki kulturalno-wychowawczej, stąd zrodziła się inicjatywa Kierownika działu społeczno-wychowawczego Spółdzielni pani Ewy Bieńkowskiej, aby ten obiekt przeznaczyć na ten cel.
Po niewielkiej adaptacji wykonanej w większej części przez harcerzy.               1 czerwca 1978 roku otwarto uroczyście Osiedlowy Dom Kultury Dzieci i Młodzieży popularnie nazywany w osiedlu -  HARCÓWKA. Chociaż nazwa ta sugerowała funkcję pracy organizacyjnej ZHP, powstały w niej różnorodne formy pracy z dziećmi i młodzieżą.
Kierownictwo placówki potrafiło wkrótce włączyć do współpracy wielu aktywistów harcerskich i spółdzielczych. W Osidlowym Domu Kultury "Harcówka" znalazły miejsce działające dotychczas w budynkach mieszkalnych takie placówki jak: Modelarnia szkutniczo-lotnicza, Świetlica dziecięca prowadzona przez TPD, Ośrodek ZHP.
Dominującą formą była jednak działalność prowadzona metodyką harcerską, m.in.: "Obozowa i Nieobozowa Akcja Letnia i Zimowa", "Harcerskie Święto Osiedla", "Turniej Teatrzyków Zuchowych", "Festiwal Śpiewających Szóstek",Rajd pieszy"Kasztanowy Liść" i wiele innych imprez o zasięgu spółdzielczym, miejskim czy ogólnopolskim.

Na bazie ogniska muzycznego prowadzonego przez pracownika Filharmonii Kieleckiej p. Janusza Tokarza powstała Harcerska Orkiestra Dęta.Dużymi osiągnięciami mogła się również poszczycić modelarnia szkutniczo-lotnicza zdobywając czołowe miejsca w zawodach wojewódzkich i krajowych.
Dzięki hojnym dotacjom finansowym zakładów przemysłowych Iskra i Chemar współpracujących ze spółdzielnią, placówka mogła rozwijać szeroko zakrojoną działalność kulturalno-wychowawczą, służąc nie tylko mieszkańcom osiedla - ale także dzielnicy i miasta.
Aktywność pracowników, współpracowników i działaczy pozwalała na ciągłe rozwijanie różnordnych form pracy samorządowej, kulturalnej, oświatowej, wychowawczej a także sportowej i rekreacyjnej. Placówka tętniła życiem aż do roku 1987, kiedy to Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Armatury" otworzyła w nowo powstałym na osiedlu "Jagiellońskie", pawilonie handlowo-usługowym, Spółdzielczy Dom Kultury "WITEŹ"
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego